• Kontaktujte nás 24 h nonstop
    OSA Žilina/Blogujeme/3 najčastejšie chyby pri používaní elektromotorov

3 najčastejšie chyby pri používaní elektromotorov

Zhorený stator elektromotora
12. 10. 2017

Elektromotory predávame už viac ako 25 rokov. Za toto obdobie sme videli prípady, nad ktorými by aj bežným lajkom zostal rozum stáť. Prezradíme vám najčastejšie chyby pri trojfázových  elektromotoroch. Ak sa im vyhnete, ušetríte si čas, stres a samozrejme peniaze.

Zlé zapojenie elektromotora

Zhorený stator elektromotora, motor bol title=Odborník s elektrotechnickou kvalifikáciou vie, že elektromotor sa zapája podľa schémy umiestnenej na vnútornej strane krytu svorkovnice:

  • Pokiaľ je na výkonnostnom štítku motora uvedené napätie 400/230V, Y/D, potom zvoľte pre zapojenie do siete 400/230V na svorkovnici do hviezdy.
  • Pri uvedenom napätí 400V, D zapojte elektromotor na svorkovnici do trojuholníka, pripojte na sieť a zapnite priamo.

Ak použijete spúšťač hviezda-trojuholník, môžete ním elektromotor zapnúť pri zachovaní spúšťacieho zníženého prúdu.

Stále platí, že inštaláciu a servis elektromotorov by mali vykonávať len odborníci s požadovanými kvalifikačnými predpokladmi.

Preťaženie elektromotora

Väčšina elektromotorov vydrží na krátky čas malé preťaženie. Rozhodne to však neodporúčame. Skôr sa držte údajov na štítku určených výrobcom. Predídete nielen poškodeniu elektromotora ale predovšetkým neuznaniu reklamácie.

Nedostatočná alebo žiadna ochrana

V štandardnom prevedení sa elektromotory dodávajú takmer vždy  bez ochrany. Odporúčame zabezpečiť dodatočné istenie a ochranu. Na výber máte z dvoch druhov.

Ochrany závislé na prúde

  • Poistky ochránia vodiče v prípade skratu, ale nie sú vhodné na ochranu motora pri preťažení.
  • Prúdové ističe a relé vypínajú s oneskorením, sú prúdovo závislé a účinné hlavne pri brzdení elektromotora.

Ochrany závislé na teplote

Pokazená elektromotor so zhoreným statorom, bol zapojený na 2 fázyV prípade pomaly sa zvyšujúcej teploty, sú vhodnou ochranou kontrolné technické zariadenia nainštalované vo vinutí elektromotora.

  • Bimetalové spínače s rozpínacími kontaktami dokážu pri dosiahnutí medznej teploty rozpojiť pomocný obvod. Ten bude spojený až po značnom poklese teploty.
  • Zabudované PTC termistory do vinutia sú najdôkladnejšou ochranou proti tepelnému preťaženiu motora. Vďaka malej tepelnej kapacite a výbornému tepelnému kontaktu s vinutím, môžu tieto čidlá teplotu presne sledovať. Pri dosiahnutí medznej teploty (menovitá vypínacia teplota), nastane v PTC termistore skoková zmena odporu. Táto zmena je vyhodnotená vypínacou jednotkou, a môže byť použitá pre rozpojenie pomocného obvodu.
  • Teplotné čidlo KTY 84-130 .Tento senzor je polovodič, ktorý mení svoj odpor v závislosti na teplote. Niektoré meniče kmitočtu Siemens priebežne kontrolujú teplotu motora využitím teplotného odporového čidla. U týchto meničov je možné nastaviť požadované teploty pre signalizáciu, aj vypínanie. Snímanie teploty sa prevádza často vstavaným teplotným čidlom KTY 84-130. Na jeho pripojenie sú potrebné v svorkovnicovej skrini dve pomocné svorky.
  • Merací odpor PT100 je bifilárne vinutý platinový drôt , ktorého odpor sa mení podľa stanovenej charakteristiky. Merací odpor PT100 má pri 0 °C odpor 100 Ω. Hodnoty odporu v závislosti na teplote a prípustné odchýlky sú uvedené v DIN EN 60751.

V čom je tajomstvo spoľahlivých elektromotorov?

logo Siemens partner automationPredovšetkým v ich kvalite. Dodávame už 25 rokov výhradne elektromotory SIEMENS. Vďaka ich kvalite patríme medzi najväčších dodávateľov elektromotorov na Slovensku s viac ako 3 500 spokojných zákazníkov.

Akákoľvek úspora pri nákupe lacných motorov z Ázie sa vám môže vypomstiť zbytočnými nákladmi na opravu. Nehovoriac o škodách spôsobených zastavením prevádzky.

Ďalšími predpokladmi sú odborná montáž, nepreťažovanie a vhodná ochrana

Veľmi radi vám pomôžeme so správnym výberom, montážou a servisom elektromotorov. Kvalitu našich produktov a služieb oceníte na nízkych nákladoch a spoľahlivosti.

Kontaktujte nás telefonicky na čísle 0905 410 719 alebo emailom na adrese osa@osazilina.sk

banner OSA Žilina
Sídlo firmy, sklad:

Elektromotory OSA s.r.o.
M.R.Štefánika 149,
010 01 Žilina

Tel: 041/564 08 66
Mobil: 0905 410 719, 0905 260 722

E-mail: osa@osazilina.sk

IČ DPH: SK2121109760
IČO: 52719901