• Kontaktujte nás 24 h nonstop
    OSA Žilina/Blogujeme/Aby bolo zapojenie elektromotora pre vás hračkou

Aby bolo zapojenie elektromotora pre vás hračkou

elektromotor
12. 09. 2019

V portfóliu našej značky OSA Žilina nájdete rôznorodé typy elektromotorov značky SIEMENS. Disponujeme trojfázovými alebo jednofázovými modelmi, nízko alebo vysokonapäťovými variantmi alebo kúskami s rozličným rozpätím napätia. Inštalácia jednotlivých elektromotorov sa odlišuje v závislosti od ich konštrukcie, použitia alebo napájania. Ako treba postupovať, aby ste váš elektromotor zapojili v rýchlosti, bez rizík a kvalitne?

Starostlivo si prečítajte štítok

Manuál nie je jediným dôležitým zdrojom informácií o elektromotore, ktorý ste si zakúpili. To podstatné nájdete na štítku vášho modelu. Poskytne vám detailné informácie o type elektromotora, váhe, veľkosti, resp. osovej výške a jeho krytí. Elektromotory značky SIEMENS na svojich štítkoch popisujú údaje o napájaní pri frekvenciách 50 Hz alebo 60 Hz. Pre inštaláciu elektromotorov v Európe je podstatný údaj o napájaní pri frekvencii 50 Hz. Štítok tak uvádza údaje o výkone a počte otáčok za minútu. Mimoriadne dôležitý je údaj o napätí, pri ktorom je takisto označený aj spôsob zapájania elektromotora, ktorý je dvojaký – do hviezdy alebo do trojuholníka.

Zaisteny elektromotor typ 1MA7

Nájdite schému zapájania

Častou chybou, ktorej sa elektrotechnici pri inštalácii elektromotorov dopúšťajú, je ich nesprávne zapojenie. Ako už bolo vyššie uvedené, elektromotory sa môžu zapojiť buď do hviezdy, alebo do trojuholníka. Každý pracovník by sa mal riadiť spoľahlivým návodom, ktorý predstavuje schéma zapájania. Tú nájdete na vnútornej strane krytu svorkovnice elektromotora. Schému zapájania netreba opomínať, pre každý typ elektromotora je individuálna a odlišná.

Inštalácia iba pod odborným dohľadom

Elektromotory poskytujú údaje na napájanie priamo na sebe alebo v rozsiahlych manuáloch. Ich aplikácia však nie je záležitosť pre laikov. Zapájanie elektromotorov je podmienené istými podmienkami, ktoré vychádzajú z kompetencie napájajúceho.  Tým by mal byť kvalifikovaný elektrotechnik, ktorého podmienky spôsobilosti sú určené vyhláškami a normami, ktoré musia byť zohľadňované.

Bezpečnosť je prvoradá

Na to, aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám pri inštalovaní elektromotora tu máme striktné pravidlá v manuáli, na napájacej schéme a vo všeobecne platných normách. Buďte však ostražitý aj napriek týmto znalostiam. Poväčšine sú elektromotory dodávané bez ochrany, preto sa o to postarajte sami. Pomôžu vám s tým poistky v prípade skratu alebo preťaženia elektromotora, alebo prúdové ističe.

Opravy elektromotorov

Ak poznáte každý dôsledný krok pri inštalácii elektromotorov SIEMENS a postupujete precízne, riziká neúspechu a ohrozenia zdravia sa dajú úplne eliminovať. Pre kvalifikovanú inštaláciu môžete okrem našich produktov využiť aj odborné služby OSA Žilina, ktoré vám ochotne poskytneme vo viacerých formách výpomoci.

banner OSA Žilina
Sídlo firmy, sklad:

Elektromotory OSA s.r.o.
M.R.Štefánika 149,
010 01 Žilina

Tel: 041/564 08 66
Mobil: 0905 410 719, 0905 260 722

E-mail: osa@osazilina.sk

IČ DPH: SK2121109760
IČO: 52719901